Hvem kan få rengøringshjælp bevilling århus kommune?

//

I Århus Kommune kan personer, der har brug for hjælp til rengøring i hjemmet, ansøge om en rengøringshjælp bevilling. Bevillingen giver personen mulighed for at få hjælp til rengøring i hjemmet, enten ved at ansætte en privat rengøringshjælper eller ved at modtage hjælp fra en kommunal rengøringshjælper.

For at ansøge om en rengøringshjælp bevilling skal man opfylde visse kriterier. Man skal først og fremmest have brug for hjælp til rengøring i hjemmet på grund af fysiske eller mentale begrænsninger. Man skal også være bosiddende i Århus Kommune og have fast bopæl i Danmark.

Når man har ansøgt om en rengøringshjælp bevilling, vil Århus Kommune foretage en vurdering af ens behov for hjælp. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes fysiske og mentale tilstand, og om man er i stand til at udføre rengøringen selv eller ej.

Hvis man bliver bevilget en rengøringshjælp bevilling, kan man enten ansætte en privat rengøringshjælper eller modtage hjælp fra en kommunal rengøringshjælper. I begge tilfælde vil Århus Kommune yde et tilskud til rengøringen. Tilskuddet varierer afhængigt af ens indkomst og formue.

Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet kun dækker en del af udgiften til rengøringen, og at man som modtager af rengøringshjælp bevilling skal betale et selvkontingent. Beløbet for selvkontingentet kan variere, og det kan variere fra person til person.

Det er også vigtigt at bemærke, at rengøringshjælp bevillingen er midlertidig og skal genansøges efter et vist tidsrum, typisk 1-2 år, for at sikre at modtagerens behov fortsat er til stede.

Bæredygtighed

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark