Selvværd

//

Har du dårligt selvværd?

Døjer du med dårligt selvværd? Så er du ikke alene. Rigtig mange danskere har udfordringer med deres selvværd, og helt op til hver 5. dansker døjer med dårligt selvværd. Heldigvis kan du arbejde med at forbedre dit selvværd, bl.a gennem psykoterapi.

Hvad er selvværd- og godt selvværd?

Selvværd er den måde vi opfatter os selv på, og de følelser og tanker vi har om os selv. Dit selvværd kan have store konsekvenser for din generelle trivsel og livskvalitet, hvis du ikke føler, at du er god nok. 

Selvværd handler altså om den måde vi opfatter os selv på- hvad vi er tilfredse ved os selv om, hvad vi anerkender ved os selv som vores styrker, men også hvad vi accepterer ved os selv som vores fejl og mangler. Kort sagt: hvor værdifulde vi vurderer os selv og vores kvaliteter til at være. Selvværd og selvtilid bliver ofte forvekslet for hinanden, men er altså ikke det samme: selvtillid handler om, hvor god du anser dig selv til at være inden for et givet felt.

Her kan dårlig selvtillid f.eks være, at du ikke har nok tiltro til din egen evne til at løse en opgave, eller at du føler, at andre mennesker er mere kvalificerede og dygtige til noget end dig. 

Hvis du lider af dårligt selvværd kan du ofte have en følelse af ikke at være god nok. Du ser dit liv i et negativt lys, og du har svært ved at håndtere udfordringer, fordi du måske på forhånd ikke føler, at du er god nok til at håndtere det, eller måske endda føler, at du fortjener det, hvis der sker dårlige ting i dit liv. 

Lad ikke et dårligt selvværd styre dit liv, få hjælp til at styrke dit selvværd, og få det liv du drømmer om, hos professionel psykoterapeut.

Bæredygtighed

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark